eteligence.com
28.02.2024
 
 

Referencie


Amdocs Clarify CRM Customization

Spolupráca so zákazníkom a následná implementácia nového dizajnu a funkcionality pre aktiváciu a modifikáciu parametrickych služieb, zadávanie aktivačných a mesačných poplatkov pre jednotlive služby ako aj implementácia všeobecnej konfigurácie pre vytváranie automaticky generovaných workflow objektov.

Zákazník: T-Mobile Slovakia


Elektronický mýtny systém

Konzultačné služby v oblasti IT architektúry na projekte dodávky Elektronického mýtneho systému pre Národnú diaľničnú spoločnosť

Zákazník: SkyToll

ETELIGENCE pôsobila v tíme architektov a podielala sa na:
 • návrhu aplikačnej architektúry

 • návrhu rozhraní s externými systémami

 • návrhu architektúry infraštruktúry

 • výbere serverových platforiem

 • návrhu riešenia sietí z hľadiska topológie a bezpečnosti a koncepcie dátových centier a vysokej dostupnosti

 • návrhu zálohovania dát, monitorovania systému a jeho manažmentuSpoločná maloobchodná sieť (Joint Retail Network) medzi T-Mobile a T-COM, Slovensko

Integrácia existujúceho logistického dodávateľa T-Mobilu s internými systémami T-COM-u (SAP R/3, FlexG3), použité v predajniach T-COM-u (own & brand shops). Implementované riešenie EAI na platforme Vitria BusinessWare umožnilo zlepšiť procesy a znížiť čas medzi prijatím obchodnej požiadavky a dostupnosťou tovaru v predajni.

Zákazník: T-COM Slovensko

Vykonané boli nasledujúce aktivity:
 • Analýza/Dizajn

 • Implementácia/Customizácia

 • Akceptačné testovanie

 • Nasadenie riešenia do produkcieB2B TIBCO Integrácia - CEVA Logistics Holandsko

B2B (business to business) integrácia interných systémov spoločnosti CEVA so systémami jej zákazníkov (Nokia, TP Group Poland, T-Mobile NL, Pirelli) pomocou integraenej platformy TIBCO.

Zákazník: CEVA Logistics Holandsko

Integrované systémy:
 • JD Edwards Enterprise One (ERP)

 • RedPrairie (Warehouse Management System)

 • UNAS (Warehouse Management System)STELLA - riešenie Elektronického mýta

Konzultácie a príprava ponuky pre riešenie Elektronického Mýta na Slovensku. Eteligence bola členom tímu riešiteľov, so zodpovednosťou za technickú časť ponuky (Business procesy, Aplikačná architektúra, Technická architektúra, Prevádzka systémov).

Zákazník: Konzorcium T-COM, T-Systems, Siemens a AMRO