eteligence.com
29.11.2022
 
 

Systémové Testovanie


Testovanie sa vykonáva na kompletnom, integrovanom systéme, aby sa vyhodnotila zhodnosť systému s definovanými požiadavkami. Cieľom je nájsť akékoľvek nekonzistencie medzi softvérovými komponentami, ktoré sú integrované do jedného celku. Počas tohto procesu sa hľadajú a odstraňujú nájdené chyby.

Celkový prístup k testovaniu definovaný v Pláne integračného testovania.


Plán integračného testovania je vytvorený aby definoval:
  • stratégiu a prístup použitý pre integráciu a testovanie softvérových komponentov, ktoré tvoria systém

  • testovacie prípady, ktoré majú byť vykonanéTypy testovania:
  • Testovanie používateľského rozhrania

  • Testovanie použiteľnosti

  • Výkonnostné testovanie

  • Testovanie vysokého objemu údajov

  • Záťažové testovanie

  • Bezpečnostné testovanie

  • a pod...