eteligence.com
29.11.2022
 
 

Testovanie


Hlavné ciele:
  • Potvrdiť, že objekt spĺňa definované požiadavky jeho funkčného návrhu, obmedzenia i ďalšie kritériá.

  • Overiť, že objekt napĺňa jeho zamýšľaný účel a použitie.

  • Zaznamenať vykonanie a výsledky realizovaných testov.

  • Poskytnúť určujúci a opakovateľný proces preskúšania s jednoznačnými výsledkami.


Pokrýva: