eteligence.com
29.11.2022
 
 

Customer Relationship Management


Riadenie vzťahov so zákazníkmi (Customer Relationship Management), je firemná stratégia orientácie na zákaníka. Jej cieľom je identifikovať a získať nových zákazníkov, upevniť lojalitu existujúcich a tým znížiť náklady a zvýšiť ziskovosť spoločnosti

Skutčené CRM riešenie integruje všetky kľúečvé informácie o zákazníkoch na jedno centrálne miesto. V reálnom čase poskytuje jednotný a ucelený pohľad na informácie pre všetkých v spoločnosti, ktorí to potrebujú


CRM riešenie :
 • umožňuje vytvoriť dlhotrvajúci a stabilný vzťah s kľúeovými zákazníkmi

 • pomáha zabrániť odchodu zakazníkov ku konkurencii

 • umožňuje robiť rýchle a informáciami podložené rozhodnutia v oblasti predajných, marketingovych stratégií a plánovania konkurenčných možností

 • zabezpečí prístup k informáciam o zákaznikoch všetkým, ktorí ich potrebujú.

 • umožní merať a hodnotiť predajné a marketingové aktivity
  Poskytuje informácie o tom čo funguje, a čo nefunguje. Pomáha investovať zdroje spoločnosti tam, kde prinesú najväčší úžitok. Umožňuje indentifikovať a opakovať procesy, ktoré sa ukázali ako prínosné, a aj tie ktoré by mohli fungovať lepšie.


ETELIGENCE ponúka CRM konzultačné služby:
 • Návrh CRM Stratégie

 • Analýza a Dizajn CRM riešenia

 • Technická konfigurácia a customizácia štandardných CRM riešení na mieru zákazníkovi

 • Testovanie a Školenia

 • Post-implementaená technická podpora a údržba

 • Upgrade a Migrácia existujúcich CRM riešení