eteligence.com
29.11.2022
 
 

Enterprise application integration


Informačné systémy veľkých spoločností pozostávajú z množstva rôznorodých aplikácií. Tieto aplikácie nemôžu fungovať osamotene, ale potrebujú vzájomne spolupracovať, zdielať informácie a funkcionalitu

ETELIGENCE ponúka integráciu exitujúcich systémov bez potreby ich zmeny, ako aj ich bezproblémové prepojenie s novo-vyvíjanými aplikáciami.

Ponúkame špecializované konzultačné služby v oblasti Integrácie podnikových aplikácii (Enterprise Application Integration) a poskytujeme integráciu množstva štandardných ako aj neštandardných aplikácii, databáz a biznis procesov.

Naše portfólio zahŕňa integráciu rôznych technologických platforiem a aplikácii ako ERP (SAP R/3), Billing (Geveva, BSCS), CRM (Siebel, Clarify) predovšetkým pomocou integračných platforiem:

Množstvo aplikácii nie je priamo pripravených na integráciu. V mnohých prípadoch je potrebné vyvinúť a nasadiť riešenia a úpravy štandardných aplikácií. Máme rozsiahle skúsenosti s vývojom rozhraní a konektorov pre široké spektrum aplikácii a databázových systémov s použitím integraených technológií Java/J2EE, .NET, Web Services, SOAP, XML, CORBA...


Ponúkame:
  • High level dizajn

  • Low level dizajn

  • Implementáciu na zvolenej platforme

  • Integrácia "Legacy" Aplikácií, Replikácia dát

  • Integrácia so SAP/R3

  • Vývoj neštandardných Adaptérov

  • Distribuované Biznis Procesy

  • Servisne Orientovanú Architektúru

  • Automatické Testovanie