eteligence.com
28.02.2024
 
 

OpenESB


BLADE Insurance Management system

Integrácia podnikových aplikácií vo významnej pois?ovni s ich k3úeovým systémom na riadenie procesov - BLADE.

Cie3om projektu bolo vytvori? SOA integraené riešenie ktoré nahradí povodný neefektívny prístup integrácie štýlom "každý s každým".

Customer: Blade Soft, s.r.o.

Following activities were performed:
  • Analýza/Dizajn

  • Implementácia služieb a procesov v Open ESB

  • Testovanie

  • Údržba a Podpora


Integrované systémy:
  • Zákaznícky portál

  • Document Management System

  • Dátový Sklad (DWH)

  • externé bankové systémy

  • SMS brána