eteligence.com
07.12.2023
 
 

Podnikové Portály


Podnikový Portál sa stal základným komponentom IT infraštruktúry malých a stredných spoloeností. Predstavuje silný centrálny prvok na integráciu informácií, 3udí a podnikových procesov v rámci firmy


ETELIGENCE ponúka integráciu Podnikového Portálu, ktorý umožní :

 • rýchle a pohodlné zdie3anie informácií a know how

 • efektívnu komunikáciu a spoluprácu jednotlivcov/tímov na spoloených projektoch

  • plánovanie a sledovanie aktivít jednotlivých elenov

  • zdie3aný kalendár, oznámenia a pripomienky

  • wikipédie, diskusné fóra

  • integrácia s MS Office

 • centrálny bod prístupu k

  • dokumentom (Document Management System)

  • podnikovým informáciám

  • existujúcim podnikovým backend aplikáciam (CRM, ERP..)

 • jednoduché vytváranie a správu firemného intranetu (Content Management System)

 • prostredie pre vývoj a beh aplikácii vytvorených na základe individuálnych požiadaviek zákazníka na efektívnu podporu jeho biznis procesov

 • management prístupových práv, ktorý zabraouje neautorizovanému prístupu k informáciám portálu


Tiež ponúkame vývoj portálových modulov a funkcionalít pod3a špecifkých potrieb a procesov konkrétneho zákazníka