eteligence.com
07.12.2023
 
 

Amdocs Clarify


Naše Skúsenosti:

Projekt: Implementácia Clarify CRM

Naši špecialisti na Clarify sa podielali na implementácii Clarify CRM systému pre mobilného operátora. Účelom tohto projektu bolo podpori? business procesy zákazníka pomocou CRM systému Amdocs Clarify a nasadiť výrazne efektívnejšiu a vhodnejšiu podporu pracovného toku.

Detailné prispôsobenie mondulov ClearSupport, ClearCallCenter a AccountManager podľa potrieb zákazníka bolo realizované k jeho plnej spokojnosti.

Počas migrácie boli vykonané nasledujúce úlohy:

 • Špecifikácia požiadaviek zákazníka

 • High level design

 • Návrh dátového modelu

 • Špecifikácia prispôsobenia Clarify

 • Prispôsobenie Clarify

 • Migrácia dát do databázy Clarify

 • Integračné testovanie

 • Akceptačné testovanie

 • Integračné testovanie

 • Nasadenie riešenia do produkcie


Projekt: Vyladenie Clarify CRM

Naši konzultanti sa podielali na vylaďovaní Clarify CRM. Účelom tohto projektu bola analýza pripomienok a návrhov zxamestnancov zákazníka a zlepšenie existujúceho riešenia CRM aby lepšie vyhovovalo potrebám oddelení Predaja a Starostlivosti o zákazníka.


Vykonané boli nasledujúce aktivity:
 • Špecifikácia požiadaviek používate3ov

 • Analýza požiadaviek používate3ov

 • Špecifikácia prispôsobenia Clarify

 • Prispôsobenie Clarify

 • Integraené testovanie

 • Akceptaené testovanie

 • Nasadenie riešenia do produkcie


Projekt: Customizácia modulu ClearSales

Cie3om projektu bolo spustenie využívania modulu ClearSales v rámci riešenia Clarify CRM u mobilného operátora. Úprava bola vykonaná pre podporu predajných procesov v telekomunikaenej spoloenosti a zvýšenie ich efektivity.

V rámci projektu bola tiež vytvorená funkcionalita pre Account history tracking, reporting a account ownership.


Vykonané boli nasledujúce aktivity:
 • Špecifikácia požiadaviek používate3ov

 • Špecifikácia prispôsobenia Clarify

 • Prispôsobenie Clarify

 • Integraené testovanie

 • Akceptaené testovanie

 • Nasadenie riešenia do produkcie


Projekt: Správa a podpora Clarify CRM

Naši konzultanti sa dlhodobo podie3ali na spravovaní a podpore systému Clarify CRM. Poeas toho easu bolo urobených ve3a zmien a opráv, ktoré zlepšili existujúcu funkcionalitu Clarify CRM.


Vykonané boli nasledujúce aktivity:
 • Analýza a implementácia požadovaných zmien

 • Riešenie problémov týkajúcich sa aplikácie Clarify CRM

 • Riešenie problémov týkajúcich sa databázy Clarify

 • Integraené testovanie

 • Akceptaené testovanie