eteligence.com
07.12.2023
 
 

Reporting & Business Intelligence


Jedným z hlavných účelov nasadzovania informačných systémov je podpora manažérskych rozhodnutí. Z tohto hľadiska plnia nástroje Reportingu a Business Intelligence kritickú úlohu. Dobre implementovaný systém prezentuje správne informacie správnym používate3om a správnym spôsobom.

Na základe prezentovaných informácií manažment vykonáva strategické rozhodnutia, prehodnocuje a definuje konkrétne produktové či marketingové stratégie, alebo stanovuje ciele spoločnosti.

ETELIGENCE ponúka komplexnú sadu technológií,ktoré zabezpečujú aktuálne, korektné a dôveryhodné informácie. Informácie sú požadovaným spôsobom prezentované manažmentu a pracovníkom s rozhodovacími právomocami a využívané pri riadení spoločnosti.


Prínosy našich riešení:
  • jednotný pohľad na údaje nachádzajúce sa v interných, ale aj externých systémoch spoločnosti

  • možnosť vytvárať ad-hoc reporty bez nutnosti komunikovať s IT oddelením

  • možnosť sledovať časové, regionálne a iné trendy vývoja podniku


Technológie:
  • Jasper Server

  • Jasper IReport

  • Jasper Analysis

  • Jasper ETL