eteligence.com
29.11.2022
 
 

Vitria BusinessWare


Naše Skúsenosti:

Upgrade VITRIA v3.1.6 na v4.2.1

Naši EAI špecialisti upgradovali integračné riešenie založené na VITRII obsahujúce:

 • systém poskytovania služieb (Siebel 6.3, Siebel 7 and Cramer)

 • B2B elektronický nákupný systém (eProcurement, webové služby pre dodávateľov a SAP R/3)


Počas migrácie boli vykonané nasledujúce aktivity:

 • Analýza/Dizajn (Funkčná a technická špecifikácia)

 • Inštalácia a konfigurácia prostredia systému VITRIA

 • Migrácia prostredia v3.1.6 na v4.2.1, vrátanie prebudovania funkcionality v zmysle potrieb novej verzie.

 • Aktualizácia zákazníkom upravovaných adaptérov a rozhraní (pre Siebel, Cramer a SAP R3)

 • Integračné/Regresné testovanie

 • Akceptačné testovanie

 • Preklopenie systému

 • Podpora

Použité technológie: VITRIA BW 4.2.1, J2EE, XSL, XSD, PL/SQL


Integrácia systému Sales Places

Naši EAI špecialisti navrhli a vytvorili VITRA BW procesy pre integránciu SAP/R3 (backend) a predajného systému FlexG3 (front-office).

Riešenie bolo včlenené do existujúcej integračnej architektúry zákazníka.


Vykonané boli nasledujúce aktivity:
 • Analýza/Dizajn (Funkčná a technická špecifikácia)

 • Implementácia VITRA BW procesov pre transport, transformáciu, validáciu a smerovanie správ medzi systémami

 • Integračné testovanie

 • Akceptačné testovanie

 • Preklopenie systému

 • Podpora

Použité technológie: VITRIA BW 4.2.1, J2EE, XSL, XSD, PL/SQL, SAP R3